Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Driving shaft lifetime enhancement by hybrid electrification

Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers Part D-Journal Of Automobile Engineering, cilt.233, sa.3, ss.572-584, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design and implementation of a new speed planner for semiautonomous systems

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.26, sa.2, ss.693-706, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intelligent decision making for overtaking maneuver using mixed observable Markov decision process

JOURNAL OF INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, cilt.22, sa.3, ss.201-217, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Combined fuzzy approach for online speed planning and control with real vehicle implementation

INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, cilt.68, sa.4, ss.329-345, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel obstacle avoidance algorithm: "Follow the Gap Method"

ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS, cilt.60, sa.9, ss.1123-1134, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Novel ECMS and Combined Cost Map Approach for High-Efficiency Series Hybrid Electric Vehicles

IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, cilt.60, sa.8, ss.3557-3570, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Propulsion system design of a hybrid electric vehicle

INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, cilt.52, ss.96-118, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Motion Planning and Control with Randomized Payloads on Real Robot Using Deep Reinforcement Learning

INTERNATIONAL JOURNAL OF SEMANTIC COMPUTING, cilt.13, sa.4, ss.541-563, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A NOVEL DATA ASSOCIATION TECHNIQUE TO IMPROVE RUN-TIME EFFICIENCY OF SLAM ALGORITHMS

Eskişehir Technical University Journal of Science and and Technology a- Applied Sciences and Engineering (Online), cilt.20, sa.2, ss.179-194, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAFA HAREKETLERİYLE KONTROL EDİLEBİLEN YARI-OTONOM ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE GELİŞTİRİLMESİ

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.6, ss.221-232, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Follow the Gap with Dynamic Window Approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF SEMANTIC COMPUTING, cilt.12, sa.1, ss.43-57, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Metrobüs Şaft Torkunun Sınırlandırılmasına Yönelik Hibrit Güç Aktarma Yapısı ve Güç Yönetim Sistemi Tasarımı

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.84-95, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Motion Planning And Control with Randomized Payloads Using Deep Reinforcement Learning

3rd IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), Naples, İtalya, 25 - 27 Şubat 2019, ss.32-37 identifier identifier

Design and Implementation of Autonomous Parallel and Vertical Parking Mobile Vehicle

6th International Conference on Control Engineering Information Technology, 25 - 27 Ekim 2018 identifier

Design and Control of a Tennis Ball Collector Robot

6th International Conference on Control Engineering Information Technology, 25 - 27 Ekim 2018 identifier

Intersection Navigation Under Dynamic Constraints Using Deep Reinforcement Learning

6th International Conference on Control Engineering Information Technology, 25 - 17 Ekim 2018 identifier

Design, Implementation and Control of Dual Axis Self Balancing Inverted Pendulum using Reaction Wheels

ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

Design and Experimental Validation of a Low Cost Autonomous Vehicle Testbed

International Conference on Advances in Automotive Technologies, İstanbul, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2017, ss.174-178

Yangın Söndüren Otonom Robot Tasarımı Ve Gerçeklemesi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2017, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Improved Follow the Gap Method for Obstacle Avoidance

IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Munich, Almanya, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.1435-1440 identifier identifier

A Hybrid Obstacle Avoidance Method: Follow the gap with dynamic window approach

1st IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), Taichung, Tayvan, 10 - 12 Nisan 2017, ss.257-262 identifier identifier

Head gesture recognition via dynamic time warping and threshold optimization

2017 IEEE Conference on Cognitive and Computational Aspects of Situation Management, CogSIMA 2017, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 31 Mart 2017 identifier

Taşıt Grubu Kontrolü Konsesnüs Tabanlı Yaklaşım

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2016, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.249-254

Takipçi Robot Tasarımı ve Kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2016, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.766-771

Otonom Tohum Ekici Prototip Tarım Aracı Tasarımı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2016, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.141-146

Towards Autonomous Navigation of Unsignalized Intersections under Uncertainty of Human Driver Intent

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Hamburg, Almanya, 28 Eylül - 02 Ekim 2015, ss.3578-3585 identifier identifier

Kitap Dizinleyen Kütüphane Asistanı Geliştirilmesi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2015, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

Otonom Kara Taşıtı: Otonobil

1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi, Türkiye, 26 - 18 Mayıs 2014

A New Fuzzy Speed Control Strategy Considering Lateral Vehicle Dynamics

15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Alaska, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Eylül 2012, ss.19-24 identifier identifier

A new fuzzy speed planning method for safe navigation

2012 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety, ICVES 2012, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Temmuz 2012, ss.381-386 identifier

Multi-sensor data fusion of DCM based orientation estimation for land vehicles

2011 IEEE International Conference on Mechatronics, ICM 2011, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2011, ss.672-677 identifier

Conversion of a conventional electric automobile into an unmanned ground vehicle (UGV)

2011 IEEE International Conference on Mechatronics, ICM 2011, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2011, ss.564-569 identifier

Design and Implementation of a Series Parallel Light Commercial Hybrid Electric Vehicle

The 24th International Battery, Hybrid and Fuel-cell Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS24), 13 - 16 Mayıs 2009

Electric regenerative power assisted brake algorithm for a front and rear wheel drive parallel hybrid electric commercial van

Commercial Vehicle Engineering Congress and Exhibition, Rosemont, IL, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 09 Ekim 2008 identifier

Maximizing overall efficiency strategy (MOES) for power split control of a parallel hybrid electric vehicle

Commercial Vehicle Engineering Congress and Exhibition, Rosemont, IL, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 09 Ekim 2008 identifier

Signal interfacing for hybrid electric vehicular electronics and an implementation study

2008 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety, ICVES 2008, Columbus, OH, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 24 Eylül 2008, ss.151-156 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Unmanned Ground Vehicle Otonobil: Design, Preception and Decision Alorithms

Smart Mobile In Vehicle Systems Next Generation Advancements, Gerhard Schmidt,Hüseyin Abut,Kazuya Takeda,John H.L. Hansen, Editör, Springer, 2014

Real-World Data Collection with ”UYANIK”

In Vehicle Corpus and Signal Processing for Driver Behavior, Kazuya Takeda,Hakan Erdoğan,John Hansen,Hüseyin Abut, Editör, Springer, 2009