Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Bilimleri

  • Çevre Mikrobiyolojisi

  • Çevre Teknolojisi

  • Çevresel Risk Değerlendirmesi

  • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

  • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma