Education Information

Education Information

 • 1987 - 1995 Doctorate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1985 - 1987 Postgraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Kinetiğinin Deneysel Karakterizasyonu

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 1987 Postgraduate

  Porsuk Nehrinde Su Kalitesi Yönetimi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • German

 • English