Genel Bilgiler

Biyografi

Quentin Stoeffler, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ekonomi Bölümünde Yard. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları, Kalkınma Ekonomisine, bilhassa yoksulluk, sosyal koruma, tarımsal kalkınma, ve bilgi toplama ile ilgili deneysel konulara odaklanmaktadır.  Quentin, çalışmalarında Dünya Bankası (World Bank), Uluslararası Emek Teşkilatı (International Labor Organization - ILO), ve USAID gibi organizasyonları da içeren birçok üniversite ve uluslararası organizasyon ile işbirliği yapmıştır. Başka projelerin yanında, Burkina Faso, Kamerun, Nijer ve Kenya ülkelerinde nakit yardımlarının etki değerlendirmelerine ve endeks sigortası programlarına öncülük ettiği saha araştırmaları yürütmüş ve veri toplamıştır. Çalışmaları, World Development, ve Journal of Development Studies gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Quentin, İTÜ’ye 2016 yılında katılmadan önce, California Üniversitesi (Davis) Tarım ve Kaynak Ekonomisi bölümü altında doktora sonrası akademisyen olarak çalışmıştır (Baş araştırmacı - Michael Carter). Ayrıca St-Andrews Üniversitesi altında ders vermiş, ve Kalkınma Araştırma Enstitiüsünde (Development Research Institute - IRD) ve uluslararası kalkınma sivil toplum kuruluşu Inter-Reseaux altında araştırmacı stajyer olarak görev yapmıştır. Virgina Tech Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Doktora derecesine, ve Sciences-Po Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Yüksek Lisans derecesine sahiptir. 

Kurum Bilgileri

Birim
İşletme
Bölüm
Ekonomi

İletişim

E-posta
stoeffler@itu.edu.tr
Web Sayfası
http://q.stoeffler.org/
Ofis
İşletme Fakültesi D306
Posta Adresi
İTÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Maçka 34367 İstanbul