İletişim

Adres Bilgileri

  • İşletme Fakültesi D306

  • İTÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Maçka 34367 İstanbul

E-posta Bilgileri