Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Implementation of serverless cloud GIS platform for land valuation

International Journal of Digital Earth, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An Integrated Spatial Method for Minimizing Environmental Damage of Transmission Pipelines

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.25, sa.6, ss.2653-2663, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

GIS Based drinking water watershed management A case study of the Galyan Watershed in Turkey

Environmental Engineering and Management Journal, cilt.14, sa.12, ss.2919-2927, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Turkish street addressing system and geocoding challenges

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, cilt.167, sa.2, ss.99-107, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Re-engineering of Turkish land administration

SURVEY REVIEW, cilt.45, sa.330, ss.197-205, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of national farmers registry data in geo information context Case study of Trabzon Turkey

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.6, sa.2, ss.422-429, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Spatial data-based e-municipality applications

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, cilt.163, sa.2, ss.77-88, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A harmonised GI model for urban governance

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, cilt.163, sa.2, ss.65-76, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Geo-Relationship between Cancer Cases and the Environment by GIS: A Case Study of Trabzon in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, cilt.6, sa.12, ss.3190-3204, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of initiatives for spatial information system to support Turkish agriculture policy

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.4, sa.12, ss.1523-1530, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Using landsat data to determine land use/land cover changes in Samsun, Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.127, ss.155-167, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Detection of current and potential hazelnut plantation areas in Tabzon North East Turkey using GIS and RS

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.27, sa.4, ss.653-659, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Açık Kaynaklı Bulut CBS Yardımıyla Kitlesel Taşınmaz Değerleme Uygulaması

Harita Dergisi, cilt.165, ss.28-42, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

CBS ile Nominal Taşınmaz Değer Haritası Üretiminde Çözünürlük Araştırması

Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.16-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Development of 3D Web GIS Application with Open Source Library

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, ss.818-824, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Düzenli Deponi Yer Seçimi: İstanbul İli Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.262-269, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Kent Bilgi Sistemleri

Türk İdareciler Derneği- İdarecinin Sesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Open Source Cloud GIS Framework For Real Estate Valuation

International Symposium on Applied Geoinformatics, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, cilt.1, ss.332-335 Creative Commons License

Nominal Taşınmaz Değerleme Yöntemi İle Cbs-Tabanlı Değer Haritası Oluşturma: İstanbul İli Örneği

Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019, ss.13

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yer Seçiminde Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılım Kullanımı

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Gis and fuzzy ahp based area selection for electric vehicle charging stations

ISPRS TC IV Mid-Term Symposium on 3D Spatial Information Science - The Engine of Change, Delft, Hollanda, 1 - 05 Ekim 2018, cilt.42, ss.315-320 identifier

Spatial Classification of Land Parcels in Land Administration Systems

International Conference on SDI, FON University, Skopje, Makedonya, 15 - 17 Eylül 2010, ss.405-413

Development of 3D Web GIS Application with Open Source Library

EURASIAN GIS CONGRESS 2018, Baku, Azerbaycan, 4 - 07 Eylül 2018, ss.35 Creative Commons License

Comparison of Supervised Classification Methods Accuracies Using Sentinel-2 Data

COSPAR 2018, California, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 22 Temmuz 2018 Creative Commons License

Optimal location selection for electrical vehicle charging stations using GIS

7th International Conference on Cartography and GIS, Sozopol, Bulgaristan, 18 - 23 Haziran 2018, ss.340-345 Creative Commons License

Optimal Location Selection for Electric Vehicle Charging Stations Using GIS

7th International Conference on Cartography and GIS, Burgas, Bulgaristan, 18 - 23 Haziran 2018, ss.340-345 identifier

A GIS-Based Landfill Site Selection Approach Using Spatial Multi-Criteria Decision Making Methods

International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.599-606

Developing a Service-Based Decision Support Platform for Integrated Solid Waste Management Systems

International Symposium on GIS applications in Geography Geosciences, 18 - 21 Ekim 2017

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Düzenli Deponi Yer Seçimi: İstanbul İli Örneği

IX. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2017, ss.173-178

Understanding Urban Regeneration In Turkey

2016 XXIII ISPRS Congress, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz 2016 identifier identifier

3D Geo Information Requirements For Disaster and Emergency Management

2016 XXIII ISPRS Congress, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz 2016, ss.101-108 identifier identifier

Evaluating the Ownership Structure in Land Regeneration Applications

FIG Working Week 2015: Recovery from Disaster, Christchurch, Yeni Zelanda, 2 - 05 Mayıs 2016

CBS nin Dünü Bugünü

CBS Günü Etkinliği, Harita Müh Bölümü, KTÜ., Trabzon, Türkiye, 30 Kasım 2015

Uzaktan Algılanmış Görüntülerde Optimum Bantların Seçiminde Destek Vektör Makinelerinin Kullanımı

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII. Sempozyumu (TUFUAB2015), Konya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Determining the factors affecting housing prices

FIG Working Week 2015, Sofya, Bulgaristan, 17 - 21 Mayıs 2015

CADASTRE OR LAND ADMINISTRATION A CASE STUDY OF TURKEY

The World Cadastre Summit, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2015

GIS Activities in Turkey

FIG GIS InternationalSymposium 2002, 1 - 02 Ocak 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

The Shortcomings of Land Readjustment Application in Turkey

Land Readjustment: Solving Urban Problems Through Innovative Approach, Felipe Francisco De Souza,Takeo Ochi, Akio Hosono, Editör, Japan International Cooperation Agency Research Institute, Tokyo, ss.183-189, 2018