Education Information

Education Information

  • 1992 - 1996 Doctorate

    Marmara University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1996 Doctorate

    Artistik Cimnastikte Bilişsel (Cognitive) Değerlendirmeler, Duygu Durumundaki Değişmeler ve Beden Yapısının Performansa Etkileri"

    Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü

Foreign Languages

  • English