Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ANOTHER BLOW ON THE TORN DOWN WALL-THE INCLINING EXPERIMENT

BRODOGRADNJA, cilt.70, ss.135-153, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of wind loads on ships by CFD analysis

OCEAN ENGINEERING, cilt.158, ss.54-63, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of Particle Swarm Optimized PDD2 Control for Ship Roll Motion With Active Fins

IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS, cilt.21, ss.1004-1014, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical and Analytical Approaches for Roll Motion Analysis in Regular Longitudinal Waves

POLISH MARITIME RESEARCH, cilt.22, no.87, ss.28-35, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Influence of Varying Restoring Moment Curve on Parametric Roll Motion of Ships in Regular Longitudinal Waves

Journal Of Marine Science And Technology, cilt.17, ss.511-522, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

On the Parametric Resonance of Container Ships

Ocean Engineering, cilt.34, ss.1021-1027, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Alternative Propulsion Systems for Environment Friendly Daily Excursion Type Leisure Boats

Tourism in Marine Environments, cilt.3, ss.67-73, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effect of Forward Speed on Ship Rolling and Stability

Mathematical Applications, cilt.9, ss.133-145, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Static and Dynamic Aspects of a Capsize Phenomenon

Ocean Engineering, cilt.30, ss.331-350, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Overall stability performance of alternative hull forms

Ocean Engineering, cilt.29, ss.1663-1681, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Overall Stability Performance Alternative Hull Forms

Ocean Engineering, cilt.29, ss.1663-1681, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Behavior of Ships in Shallow and Restricted Waters

Mathematical Applications, cilt.6, ss.1-11, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Nonlinear Damping and Restoring in Ship Rolling

Ocean Engineering, cilt.27, ss.921-932, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Capacity and Survivability Analysis of a VLCC

Naval Architect, ss.33-37, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Solution of the Nonlinear Roll Model by a Generalized Asymptotic Method

Ocean Engineering, cilt.26, ss.1169-1181, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Analysis and Validation of Ad Hoc Nonlinear Roll Motion Models

Arı Dergis, cilt.51, ss.113-119, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Nonlinear Roll Motion of Ships in Beam Waves

Bulletin of the Technical University of Istanbul, cilt.49, ss.459-479, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hava Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Türkiye için Hava Kriteri Önerisi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.30-48, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemilerde Ergonominin Önemi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.13-29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boyuna Düzensiz Dalgalar Arasında Gemilerin Yalpa Hareketi Analizi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.24-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An İnsight into Ship Recycling: Facts and Figures

Journal of economics and Business, cilt.63, ss.5-14, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ön Teçhiz ve Ön Boru Montaj Işlemlerinin Tersane Verimliliği Üzerindeki Etkisi

İTÜ Dergisi/D, Mühendislik, cilt.10, ss.93-102, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Sanayi İşbirliğinde Dünya ve Türkiye deki Eğilim ve Uygulamalar

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.17-21, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tersanelerdeki İş Kazalarının İstatistiki Olarak İncelenmesi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.10-16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boya Performans Standardı ile İlgili Yeni IMO Kuralları

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.15-24, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

50 Yılında Üsküdar Vapuru Faciası

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.46-51, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimyasal Tankerler İçin Son Kural Değişiklikleri

Denizcilik Dergisi, ss.48-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıyıların Restorasyonu için Mahmuz Dizaynı ve Doğu Karadeniz Kıyılarından Örnekler

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.25-33, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Stabilite Kurallarının Tanker Dizaynı Üzerindeki Etkileri

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.17-21, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemilerde Olasılıklı Yaralı Stabilite Analizi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.20-26, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sefer Süresince Meydana Gelen Yük Değişimlerinin Gemilerin Stabilitesi Üzerindeki Etkileri

İTÜ Dergisi, cilt.2, ss.93-101, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)