Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Jeofizik Mühendisliği

  • Sismoloji

  • Deprem Sismolojisi

  • Yer Fiziği