Foreign Languages

English, C2 Mastery

Dissertations

Doctorate, Investigations into application of boom type machines for mineral excavation, Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mining Engineering , 2002
Postgraduate, The Study of the Effect of Geological Discontinuities and Horizontal Stresses On Cutting Performance of Drag Tools, Istanbul Technical University, Maden Müh. Böl., 1996

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2010 - Continues
Assistant Professor, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2007 - 2010
Medical Doctor, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2002 - 2007
Research Assistant, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 1997 - 2002

Academic and Administrative Experience

Faculty R&D Committee Member, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Continues
Faculty Education-Training Commission Coordinator, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Continues
Faculty Internship Comission Coordinator, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Continues
Student Engineering Clubs Coordinator, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Continues
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, 2016 - Continues
Faculty Erasmus Comission Coordinator, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Continues
Faculty MINOR-DEP Consulting Coordinator, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Continues
Faculty Adaptation Comission Coordinator, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Continues
Faculty Scholarship Comission Coordinator, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - 2021
Lisansüstü Yürütme Kurulu Üyesi, Istanbul Technical University, Maden, Maden Mühendisliği, 2007 - 2020
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2009 - 2012

Courses

Sale and Marketing of Minerals, Postgraduate, 2012 - 2013, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2021 - 2022
Design of Supports in Mines and Tunnels (MAD322E) in English, Undergraduate, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Mining Geostatistics, Postgraduate, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Technical Drawing Application in Mining Engineering 2nd Branch, Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2021 - 2022
Rock MEchanics, Undergraduate, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Technical Drawing Applications in Explosive Engineering 40A, Postgraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Advanced Reinforcement Methods in Mines and Tunnels, Postgraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Techical Drawing Applications in Mining Engineering, Undergraduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Introduction to Scientific Engineering and Computing (MATLAB), Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Numerical Methods in Mines and Tunnels, Postgraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Techical Drawing Applications in Mining Engineering (Withdrawn), Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Design of Supports in Mines and Tunnels in Turkish, Undergraduate, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Engineering Geology, Undergraduate, 2016 - 2017
Geomechanics (JEO 222E), Undergraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Applied Rock Mechanics 2nd Branch, Undergraduate, 2015 - 2016
Applied Rock Mechanics (JEO 347E), Undergraduate, 2015 - 2016
Technical Drawing, Undergraduate, 2013 - 2014

Advising Theses

Tunçdemir H., Investigation of Istanbul Gayrettepe-new airport tunnel fortification system by numerical methods, Postgraduate, M.SERHAT(Student), 2021
Tunçdemir H., Examination of joint spacing and joint orientation to the total displacements on tunnel affected area, Postgraduate, S.Bozoğlu(Student), 2020
Tunçdemir H., Garp linyit işletmelerinde kullanılan çekme kepçeli yerkazarların güvenirlik analizleri, Postgraduate, C.DURU(Student), 2019
Tunçdemir H., An investigation of early age strength in tunnel shotcrete applications, Postgraduate, F.MEHMET(Student), 2018

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Tunçdemir H., Dönmez H. O. , Project Supported by Higher Education Institutions, Yeraltı açıklıklarında geleneksel yöntemlerle belirlenen tavan yükü yaklaşımlarının sayısal çözümleme yöntemleri ile karşılaştırılması, 2021 - Continues
Tunçdemir H., Project Supported by Higher Education Institutions, Ayazağa Tünelinde Kullanılan Tahkimatların Ve Yapılan Boşluk Enjeksiyonun Jeoloji İle İlişkisinin Analizi, 2013 - 2021
Tunçdemir H., Project Supported by Higher Education Institutions, Maden Galerilerinde Uygulanan Yaş Püskürtme Betonla Kayaç Arasındaki Etkileşimi Ortaya Koyan Bir Modelin Geliştirilmesi, 2011 - 2021
Tunçdemir H., Project Supported by Higher Education Institutions, AÇIK OCAK MADEN İŞLETMELERİNDEKİ ŞEV HAREKETLERİNİN ınSAR ve GPS Teknikleriyle İzlenerek Aşırı Yer Değiştirmelerin Öncedeb Belirlenmesi, 2011 - 2021
Tunçdemir H., Project Supported by Higher Education Institutions, Boru Kemer ve Süren Tahkimat Yöntemleri:Bir Karşılaştırma, 2012 - 2018
Tunçdemir H., Project Supported by Higher Education Institutions, ZAYIF KAYADA AÇILAN BİR TÜNELDE YAPILAN TOPOĞRAFİK ÖLÇÜMLERDEN ELDE EDİLEN VERİDEN YÜZEY OTURMALARININ JEOİSTATİKSEL HESAPLANMASI, 2011 - 2018
Tunçdemir H., Project Supported by Higher Education Institutions, INFLUENCE OF FREEZE THAW PROCESSON MECHANİCAL PROPERTİES OF SOME MARBLES, 2010 - 2018
Tunçdemir H., Project Supported by Other Private Institutions, Asya Bölgesi 4. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Tünel İnşaatı Kurbağalı Dere Göztepe Köprülü Kavşağı Dere Geçişi Köprüsü (km 1+902.00 – 2+302.06) Derin Kazı – Tünel Etkileşimi Değerlendirme Raporu, 2017 - 2017
Tunçdemir H., Project Supported by Other Official Institutions, Ordu Topçam Tüneli Teknik Değerlendirme Raporu, 2015 - 2016
Tunçdemir H., Project Supported by Higher Education Institutions, Beykoz-Paşabahçe Atıksu Tünel İnşaatı Sırasında Meydana Gelen Yeryüzü Oturmalarının Jeoistatiksel Yöntemle Belirlenmesi, 2011 - 2012

Citations

Total Citations (WOS):483
h-index (WOS):7