Yabancı Diller

İngilizce, C2 Ustalık

Yaptığı Tezler

Doktora, Kollu galeri açma makinelerinin veya benzer makinelerin cevher kazısında kullanımlarının araştırılması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği, 2002
Yüksek Lisans, Yanal basınçların ve jeolojik süreksizliklerin keskilerin kesme performansına olan etkilerinin araştırılması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Müh. Böl., 1996

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2010 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2007 - 2010
Doktor, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2002 - 2007
Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 1997 - 2002

Akademik İdari Deneyim

Fakülte Ar-Ge Komisyonu Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Devam Ediyor
Fakülte Eğitim-Öğretim Komisyonu Koordinatör, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Devam Ediyor
Fakülte Staj Komisyonu Koordinatör, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Devam Ediyor
Öğrenci Mühendislik Kulüpleri Koordinatör, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Devam Ediyor
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Fakülte Erasmus Komisyonu Koordinatör, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Devam Ediyor
Fakülte YANDAL-ÇAP Danışmanlığı Koordinatör, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Devam Ediyor
Fakülte İntibak Komisyonu Koordinatör, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - Devam Ediyor
Fakülte Burs Komisyonu Koordinatör, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2016 - 2021
Lisansüstü Yürütme Kurulu Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Maden Mühendisliği, 2007 - 2020
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2009 - 2012

Verdiği Dersler

Madenlerin Satışı ve Pazarlaması, Yüksek Lisans, 2012 - 2013, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2021 - 2022
Maden ve Tünellerde Tahkimat İşleri ve Tasarımı -İngilizce, Lisans, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Madenciler için Jeoistatistik, Yüksek Lisans, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Maden Mühendisliğinde Teknik Çizim Uygulamaları 2.Şube, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2021 - 2022
Kaya Mekaniği, Lisans, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Patlayıcı Mühendisliğinde Teknik Çizim Uygulamaları 40A, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Maden ve Tünellerde İleri Sağlamlaştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Maden Mühendisliğinde Teknik Çizim Uygulamaları, Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Bilimsel Mühendislik ve Hesaplamalara Giriş (MATLAB), Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Maden ve Tünellerde Nümerik Yöntemler, Yüksek Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Maden Mühendsiliğinde Teknik Çizim Uygulamaları (Kalktı), Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Maden ve Tünellerde Tahkimat İşleri ve Tasarımı - Türkçe, Lisans, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Mühendislik Jeolojisi, Lisans, 2016 - 2017
Jeomekanik (JEO 222E), Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Uygulamalı Kaya Mekaniği 2. Şube, Lisans, 2015 - 2016
Uygulamalı Kaya Mekaniği (JEO 347E), Lisans, 2015 - 2016
Teknik Resim , Lisans, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

Tunçdemir H., İstanbul Gayrettepe- yeni havalimanı tünel tahkimat sisteminin sayısal yöntemlerle incelenmesi, Yüksek Lisans, M.SERHAT(Öğrenci), 2021
Tunçdemir H., Süreksizlikler arası mesafe ve süreksizlik kutupsal yönelimlerinin tünel etkilenme bölgesi yer değiştirme mekanizmasına etkisinin araştırılması , Yüksek Lisans, S.Bozoğlu(Öğrenci), 2020
Tunçdemir H., Garp linyit işletmelerinde kullanılan çekme kepçeli yerkazarların güvenirlik analizleri, Yüksek Lisans, C.DURU(Öğrenci), 2019
Tunçdemir H., Tünellerde Püskürtme Beton Uygulamalarının Erken Yaş Dayanımının İncelenmesi, Yüksek Lisans, F.MEHMET(Öğrenci), 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Tunçdemir H., Dönmez H. O. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeraltı açıklıklarında geleneksel yöntemlerle belirlenen tavan yükü yaklaşımlarının sayısal çözümleme yöntemleri ile karşılaştırılması, 2021 - Devam Ediyor
Tunçdemir H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ayazağa Tünelinde Kullanılan Tahkimatların Ve Yapılan Boşluk Enjeksiyonun Jeoloji İle İlişkisinin Analizi, 2013 - 2021
Tunçdemir H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Maden Galerilerinde Uygulanan Yaş Püskürtme Betonla Kayaç Arasındaki Etkileşimi Ortaya Koyan Bir Modelin Geliştirilmesi, 2011 - 2021
Tunçdemir H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AÇIK OCAK MADEN İŞLETMELERİNDEKİ ŞEV HAREKETLERİNİN ınSAR ve GPS Teknikleriyle İzlenerek Aşırı Yer Değiştirmelerin Öncedeb Belirlenmesi, 2011 - 2021
Tunçdemir H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Boru Kemer ve Süren Tahkimat Yöntemleri:Bir Karşılaştırma, 2012 - 2018
Tunçdemir H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ZAYIF KAYADA AÇILAN BİR TÜNELDE YAPILAN TOPOĞRAFİK ÖLÇÜMLERDEN ELDE EDİLEN VERİDEN YÜZEY OTURMALARININ JEOİSTATİKSEL HESAPLANMASI, 2011 - 2018
Tunçdemir H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, INFLUENCE OF FREEZE THAW PROCESSON MECHANİCAL PROPERTİES OF SOME MARBLES, 2010 - 2018
Tunçdemir H., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Asya Bölgesi 4. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Tünel İnşaatı Kurbağalı Dere Göztepe Köprülü Kavşağı Dere Geçişi Köprüsü (km 1+902.00 – 2+302.06) Derin Kazı – Tünel Etkileşimi Değerlendirme Raporu, 2017 - 2017
Tunçdemir H., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Ordu Topçam Tüneli Teknik Değerlendirme Raporu, 2015 - 2016
Tunçdemir H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Beykoz-Paşabahçe Atıksu Tünel İnşaatı Sırasında Meydana Gelen Yeryüzü Oturmalarının Jeoistatiksel Yöntemle Belirlenmesi, 2011 - 2012

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):483
h-indeksi (WOS):7