Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Bulk malzemenin elektronik yapısı

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Hesapsal Kimya

  • Kuantum Mekaniği

  • Temel Bilimler