Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2015 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım, Türkiye

 • 2007 - 2012 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Yüksek Lisans

  Kentsel Mekanda Kimliğin ve Belleğin Proje Etkisiyle Değişimi: Karaköy Kemeraltı Bölgesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bililmleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım