Prof.Dr.

Fatih Terzi


Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlaması

Eğitim Bilgileri

2004 - 2009

2004 - 2009

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama (Yl), Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Mekansal büyüme ve konut alanlarına yönelik gelişme stratejileri

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr)

2004

2004

Yüksek Lisans

Gecekondu Alanlarına Yönelik Politika ve Yasal Düzenlemelerin Bu Alanlar Üzerindeki Etkileri

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama (Yl)

Yabancı Diller

İngilizce

Araştırma Alanları

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kent Planlaması ve Gelişimi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlaması

2015 - 2019

2015 - 2019

Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2013 - 2019

2013 - 2019

Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2002 - 2013

2002 - 2013

Araştırma Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlaması

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Housing and Site Planning

Lisans

Lisans

Project-3

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Ecosystem services-based multi-criteria assessment for ecologically sensitive watershed management

Tezer A. , Türkay Z., Uzun O., Köylü G. P. , Kutay Karaçor E. L. , Terzi F. , et al.

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, cilt.22, ss.2431-2450, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2020

2020

An ecosystem services-based approach for decision-making in urban planning

Terzi F. , Tezer A. , Turkay Z., Uzun O., Koylu P., Karacor E., et al.

Journal of Environmental Planning and Management, cilt.63, ss.433-452, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2019

2019

EXAMINATION OF THE GREEN SPACES BASED ON SPATIAL SUFFICIENCY AND ACCESSIBILITY THROUGH GIS

KAHRAMAN A., DOĞRU A. Ö. , ŞEKER D. Z. , ULUĞTEKİN N. N. , TERZİ F. , TÜRKOĞLU H. , et al.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.529-534, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Residents' Perception of Cultural Activities as Quality of Life in Istanbul

Terzi F. , Turkoglu H. , BOLEN F., Baran P. K. , Salihoglu T.

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, cilt.122, ss.211-234, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

The Potential Effects of Spatial Strategies on Urban Sprawl in Istanbul

Terzi F. , BOLEN F.

URBAN STUDIES, cilt.49, ss.1229-1250, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Privatization of Health-care Facilities in Istanbul

SENTURK T., Terzi F. , Dokmeci V.

EUROPEAN PLANNING STUDIES, cilt.19, ss.1117-1130, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Dynamic spatial analysis of urban sprawl through fractal geometry: the case of Istanbul

Terzi F. , Kaya H. S.

ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN, cilt.38, ss.175-190, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Urban Sprawl Measurement of Istanbul

Terzi F. , BOLEN F.

EUROPEAN PLANNING STUDIES, cilt.17, ss.1559-1570, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Re-coding The Characteristics of Public Spaces: The Case of İstanbul

Terzi F. , Akay M. , Erdem Okumuş D., Gökçe P.

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.7, ss.487-512, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Residential satisfaction in formal and informal neighborhoods: the case of Istanbul, Turkey

Türkoğlu H. , Terzi F. , Salihoglu T., BOLEN F., Okumus G.

ARCHNET-IJAR INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL RESEARCH, cilt.13, ss.112-132, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce

Güler İ., OKAY N. , KÖYLÜ G. P. , KUTAY KARAÇOR E. L. , Aydın B., TEZER A. , et al.

Resilience, cilt.2, ss.131-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Determination of New Develoment Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis

KURU A., TERZİ F.

International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), cilt.5, ss.244-259, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Importance of Coastal City Morphology in Terms of Ecosystem and Natural Environment

Yılmaz M. , TERZİ F.

International Journal of Architecture and Urban Studies, cilt.3, ss.75-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kentlerin Geleceği Akıllı Kentler

TERZİ F. , OCAKÇI M.

İTÜ Vakfı Dergisi, cilt.77, ss.10-13, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Ekolojik yerleşme planlama ve tasarımı

TERZİ F. , OCAKÇI M. , YILMAZ A. Z. , TÜRKOĞLU H. , OKUMUŞ G. , ERBAŞ GÜRLER E. , et al.

Kentli dergisi, ss.79-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İğneada'da Geleceğe Dönük Alan Kullanım Değişimlerinin Modellenmesi

Eşbah Tunçay H. , Terzi F. , Türkoğlu H. , Okumuş G.

Kentli, cilt.24, ss.77-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Scenario-based land use estimation: The case of sakarya Senaryo tabanlı arazi kullanım tahmini: Sakarya örneği

Terzi F.

A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.12, ss.181-203, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2013

2013

Evaluation of Private School Location in the Istanbul Metropolitan Area

Topçu M., Terzi F. , Çetin N. İ. , Dökmeci V.

International Journal of Electronic; Mechanical and Mechatronics Engineering, cilt.3, ss.505-514, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

An analysis of spatial development tendency of Istanbul İstanbul'un mekânsal büyüme eǧilimlerinin analizi

Terzi F. , BOLEN F.

A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.8, ss.35-48, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2011

2011

An Analysis of Spatial Development Tendency of Istanbul

TERZİ F. , Fulin B.

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.8, ss.35-48, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2011

2011

AN ESTIMATION OF RETAIL POTENTIAL OF ISTANBUL

Terzi F. , Dökmeci V.

ESSAYS IN HONOR OF JAMES R. WEBB, ss.111-126, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2010

2010

İstanbul'da Şehirsel Saçaklanmanın Ölçülmesi

Terzi F. , Bölen F.

itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, cilt.9, ss.166-178, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

İstanbul Metropolitan Alanında Nüfus ve İş Gücünun Mekânsal Dağılımının Analizi

TERZİ F. , DÖKMECİ V.

Planlama Dergisi, cilt.39, ss.29-37, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

İstanbul Metropoliten Alanında Nüfus ve İş Gücünün Mekansal Dağılımının Analizi

Terzi F. , Dökmeci V.

Planlama, cilt.39, ss.29-37, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Retail potential of districts of Istanbul

Terzi F. , Mutlu H., Dökmeci V.

Journal of Retail and Leisure Property, cilt.5, ss.314-325, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Desteklenen Projeler

2016 - 2017

2016 - 2017

1 100 000 Ölçekli İstanbul Metropolten Alanı Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Terzi F.

2015 - 2017

2015 - 2017

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Master Plan Çalışması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Terzi F.

2015 - 2016

2015 - 2016

Eskişehir Ulaşım Ana Planı Revizyonu Çalışması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Terzi F.

2014 - 2015

2014 - 2015

İstanbul Kentsel Yaşam Kalitesi Gösterge Monitoring Merkezi Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Terzi F.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 100

h-indeksi (WOS): 4

Jüri Üyelikleri

Mart-2018

Mart 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Kültürel Miras Alanlarının Toplumsal Bellek Bağlamında Yeniden İşlevlendirilmesi: Haydarpaşa Örneği - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

Şubat-2018

Şubat 2018

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı doçentlik kadrosu jüri üyeliği - İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Şubat-2018

Şubat 2018

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı doçentlik kadrosu jüri üyeliği - İYTE, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalı

Eylül-2017

Eylül 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Alışveriş Merkezlerinde Doğal Peyzaj Ögelerinin Değerlendirilmesi - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Tez Savunma (Doktora)

Kentsel Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi için CBS Tabanlı Bir Model Önerisi - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, ŞBP Doktora Programı

Şubat-2017

Şubat 2017

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı doçentlik kadrosu jüri üyeliği - MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Tez Savunma (Doktora)

Kentsel Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesinde Boş Zaman Aktivitelerinin Rolü: İstanbul Örneği - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, ŞBP Doktora Programı

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

A Study on Urban Morphology: The Effect of Bridges on the Spatial Configuration of Golden Horn Neighborhoods - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Spatial Decision Support System for Site Selection of Investments of Prominent Sectors- The Case of East Marmara - İTÜ Bilişim Enstitüsü, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Ağustos-2015

Ağustos 2015

Tez Savunma (Doktora)

Arazi Kullanım Değişimlerinin Peyzaj Teori Ve Modellemesi Kapsamında İncelenmesi - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Peyzaj Mimarlığı Programı

Şubat-2015

Şubat 2015

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı doçentlik kadrosu jüri üyeliği - İYTE, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı.

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

İstanbul metropoliten alan çeperlerinde kullanıcıların konut seçiminde belirleyici olan unsurların araştırılması: Çekmeköy ilçesi örneği - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Programı Yüksek Lisans Programı