Genel Bilgiler

Biyografi

Prof.Dr. Fatih TERZİ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kentsel planlama alanında, sürdürülebilir kentsel büyüme, ekolojik planlama ve akıllı kentler konularında akademik çalışmalar yürütmekte, bu çalışmalarında kent modelleme teknikleri ve coğrafi bilgi sistemlerini etkin olarak kullanmaktadır. Terzi, 2004 yılında ABD- South Carolina Eyaletindeki Clemson Universitesi’nde; 2008 yılında Londra’da, University College London bünyesindeki Centre for Advanced Spatial Analysis araştırma merkezinde ve son olarak 2017 yılında Berlin Teknik Üniversitesi’nde Technology and Community araştırma merkezinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Terzi, sürdürülebilir kentsel büyüme, ekolojik planlama, risk azaltma ve yaşam kalitesi konuları ile ilişkili Avrupa Birliği, COST, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destekli projelerde araştırmacı olarak görev almıştır. 

Akademik ve kuramsal çalışmalarının yanında, Terzi’nin kentsel planlamanın uygulamalı alanlarında da çalışmaları bulunmaktadır. Özellikle, stratejik planlama, çevre düzeni planı, imar planları ve kentsel dönüşüm konularında çeşitli belediyeler, TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile projeler gerçekleştirmiş, danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu uygulamaların, dışında Terzi’nin ayrıca ulusal ve uluslararası kentsel planlama ve tasarım proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.

Terzi, son dönem çalışmalarını, “teknoloji ve kentsel planlama entegrasyonu”, “yaratıcı mekânsal analiz teknikleri”, “performans ölçümü" ve "akıllı kentler” konuları üzerinde yoğunlaştırmakta ve bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Mimarlık
Bölüm
Şehir ve Bölge Planlaması

İletişim

E-posta
terzifati@itu.edu.tr
Web Sayfası
http://akademi.itu.edu.tr/terzifati/
Fax Telefonu
+90 212 251 4895
Ofis
Taşkışla Binası Ofis no: 207
Posta Adresi
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü 34437 Taşkışla- Taksim /Beyoğlu, İstanbul