Education Information

Education Information

 • 1985 - 1995 Doctorate

  Istanbul Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

 • 1974 - 1981 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture, Turkey

 • 1974 - 1981 Postgraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Çevre davranış alanı içinde konut ve çevre değiştirmenin insana etkisinin mimari açıdan incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü