Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - 2017 Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü