Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Bilimleri

  • Çevre Kimyası

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su Temini ve Arıtımı

  • Mühendislik ve Teknoloji