Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2020 HKMO Bursa Şubesi Çevrimiçi Konferansı: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Jeodezik Çalışmalar

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 2020 HKMO İstanbul Şubesi Çevrimiçi Konferansı: İstanbul Depremini Beklerken; Covid-19 ile Mücadele Deneyimleri

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2019 HKMO Diyarbakır Şubesi Çevrimiçi Konferansı: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Jeodezik Çalışmalar

  Invited Speaker

  Diyarbakır, Turkey

 • 2017 HKMO Mesleki Açılımlar Kurultayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Attendee

  Turkey

 • 2017 12. Ulaştırma Kongresi-Ulaştırma Politikaları

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2017 European Geosciences Union General Assembly 2017

  Attendee

  Wien, Austria

 • 2016 TUJK Gravite ve Yükseklik Sistemleri Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu, 2016 Yılı Bilimsel Toplantısı

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2015 GPS/GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi-Ulusal ve Yerel CORS Sistemleri Uydu Bazlı Yeni Konum Belirleme Teknikleri Eğitim Semineri

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2015 ‘İstanbul Depreme Hazır mı?’ Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 ‘İstanbul Depreme Hazır mı?’ Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2015 HKMO İzmir Şubesi 14. Yaz Eğitim Kampı

  Invited Speaker

  İzmir, Turkey

 • 2015 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2014 "Rantsal Dönüşüm olmadan Kentsel Dönüşüm Mümkün mü?" Paneli

  Moderator

  Yalova, Turkey

 • 2013 International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2013 International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Arazi Yönetimi Günleri

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2012 YÖK ve Üniversiteler Paneli

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Arazi Yönetimi Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Mühendislik ve Mimarlık Günleri

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Yükseklik Sistemleri Çalıştayı

  Attendee

  Zonguldak, Turkey

 • 2011 American Geophysical Union 2011 Fall Meeting

  Attendee

  California, United States Of America

 • 2011 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2010 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı Paneli

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2010 Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2010 Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2010 İstanbul Kent Sempozyumu II

  Attendee

  Turkey

 • 2010 İstanbul Kent Sempozyumu II

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2010 FIG Congress 2010

  Attendee

  Sydney, Australia

 • 2009 Taşınmaz Değerleme Günleri

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2009 Taşınmaz Değerleme Günleri

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2009 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2009 International Cartographic Congress

  Attendee

  Santiago, Chile

 • 2009 Dokuzuncu Munzur Kültür ve Doğa Festivali

  Session Moderator

  Tunceli, Turkey

 • 2009 Dokuzuncu Munzur Kültür ve Doğa Festivali

  Invited Speaker

  Tunceli, Turkey

 • 2009 TMMOB Kırklareli Kent Sempozyumu

  Moderator

  Kırklareli, Turkey

 • 2009 Kırklareli Kent Sempozyumu

  Attendee

  Kırklareli, Turkey

 • 2009 Yetkin Mühendislik Panel ve Forumu

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2009 Başkanlar Açıklıyor: Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yönetim

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2009 Edirne Kent Sempozyumu

  Attendee

  Edirne, Turkey

 • 2008 American Geophysical Union 2008 Fall Meeting

  Attendee

  California, United States Of America

 • 2008 TUJK Koordinat Sistemleri Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2007 Telekom Paneli

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2007 TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 2007 Kongresi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2007 International Congress GEOMATICA 2007

  Attendee

  La Habana, Cuba

 • 2006 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Eğitim Semineri

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2006 International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World

  Attendee

  Sofija, Bulgaria

 • 2006 The First Symposium of International Gravity Field Service: Gravity Field of the Earth

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2006 Fifth Turkish-German Joint Geodetic Days

  Attendee

  Berlin, Germany

 • 2005 Çözülen Kent İstanbul

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2005 HKMO İzmir Şubesi 4. Yaz Eğitim Kampı

  Invited Speaker

  İzmir, Turkey

 • 2005 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2004 XXth ISPRS Congress

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2004 FIG Working Week 2004

  Attendee

  Athína, Greece

 • 2004 İstanbul ve Su Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2003 International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World

  Attendee

  Sofija, Bulgaria

 • 2003 Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi 2003 – Deprem ve Planlama

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2003 1. Kocaeli Deprem Sempozyumu

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 2003 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2002 TUJK 2002 Bilimsel Toplantısı

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 2001 Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days

  Attendee

  Berlin, Germany

 • 1997 Second Turkish-German Joint Geodetic Days

  Attendee

  Berlin, Germany

 • 1995 First Turkish-German Joint Geodetic Days

  Attendee

  Turkey

 • 1995 5. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 1994 1st Turkish International Symposium on Deformations

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1993 Prof. Dr. H. Wolf Jeodezi Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Scholarships

 • 1997 - 1999 Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich für Undergraduates, Graduates und Postgraduates

  Official Institutions of Foreign Countries

Citations

Total Citations (WOS): 54

h-index (WOS): 3