Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 HKMO Mesleki Açılımlar Kurultayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 12. Ulaştırma Kongresi-Ulaştırma Politikaları

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2017 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 European Geosciences Union General Assembly 2017

  Katılımcı

  Wien, Avusturya

 • 2016 TUJK Gravite ve Yükseklik Sistemleri Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu, 2016 Yılı Bilimsel Toplantısı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 GPS/GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi-Ulusal ve Yerel CORS Sistemleri Uydu Bazlı Yeni Konum Belirleme Teknikleri Eğitim Semineri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 ‘İstanbul Depreme Hazır mı?’ Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 ‘İstanbul Depreme Hazır mı?’ Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 HKMO İzmir Şubesi 14. Yaz Eğitim Kampı

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 "Rantsal Dönüşüm olmadan Kentsel Dönüşüm Mümkün mü?" Paneli

  Moderatör

  Yalova, Türkiye

 • 2013 International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Arazi Yönetimi Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Arazi Yönetimi Günleri

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 YÖK ve Üniversiteler Paneli

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Mühendislik ve Mimarlık Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Yükseklik Sistemleri Çalıştayı

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2011 American Geophysical Union 2011 Fall Meeting

  Katılımcı

  California, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2011 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı Paneli

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2010 Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 İstanbul Kent Sempozyumu II

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 İstanbul Kent Sempozyumu II

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 FIG Congress 2010

  Katılımcı

  Sydney, Avustralya

 • 2009 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 Taşınmaz Değerleme Günleri

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Taşınmaz Değerleme Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 International Cartographic Congress

  Katılımcı

  Santiago, Şili

 • 2009 Dokuzuncu Munzur Kültür ve Doğa Festivali

  Oturum Başkanı

  Tunceli, Türkiye

 • 2009 Dokuzuncu Munzur Kültür ve Doğa Festivali

  Davetli Konuşmacı

  Tunceli, Türkiye

 • 2009 Kırklareli Kent Sempozyumu

  Katılımcı

  Kırklareli, Türkiye

 • 2009 TMMOB Kırklareli Kent Sempozyumu

  Moderatör

  Kırklareli, Türkiye

 • 2009 Yetkin Mühendislik Panel ve Forumu

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Başkanlar Açıklıyor: Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yönetim

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Edirne Kent Sempozyumu

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2008 American Geophysical Union 2008 Fall Meeting

  Katılımcı

  California, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2008 TUJK Koordinat Sistemleri Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Telekom Paneli

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 2007 Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 International Congress GEOMATICA 2007

  Katılımcı

  La Habana, Küba

 • 2006 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Eğitim Semineri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World

  Katılımcı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2006 The First Symposium of International Gravity Field Service: Gravity Field of the Earth

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Fifth Turkish-German Joint Geodetic Days

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 2005 Çözülen Kent İstanbul

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 HKMO İzmir Şubesi 4. Yaz Eğitim Kampı

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2004 XXth ISPRS Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 FIG Working Week 2004

  Katılımcı

  Athína, Yunanistan

 • 2004 İstanbul ve Su Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World

  Katılımcı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2003 Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi 2003 – Deprem ve Planlama

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 1. Kocaeli Deprem Sempozyumu

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2003 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2002 TUJK 2002 Bilimsel Toplantısı

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2001 Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 1997 Second Turkish-German Joint Geodetic Days

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 1995 First Turkish-German Joint Geodetic Days

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 5. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1994 1st Turkish International Symposium on Deformations

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1993 Prof. Dr. H. Wolf Jeodezi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Burslar

 • 1997 - Devam Ediyor Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich für Undergraduates, Graduates und Postgraduates

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 50

h-indeksi (WOS): 3