Arş.Gör.

Oktay Eren Türeyen


Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği, Türkiye

2015 - 2018

2015 - 2018

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği, Türkiye

2009 - 2015

2009 - 2015

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Bir açık deniz gözlem dubasına gelen dalga yüklerinin sayısal hesabı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği

Araştırma Alanları

Teknik Bilimler, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Oşinografi, Biyolojik Oşinografi (Deniz Biyolojisi, Deniz Ekolojisi, Kimyasal Oşinografi, Deniz Kirliliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi Hidromekaniği

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

ANTARKTİK EKOSİSTEMİNDE PASİF ÖRNEKLEYİCİ UYGULAMALARI

YAKAN DÜNDAR S. D. , TÜREYEN O. E. , YILMAZ A. , YETİŞKİN B., KARACIK B. , TUTAK B. , et al.

3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Eylül 2019

2019

2019

Passive Sampling Applications in the Antarctic Ecosystem

YAKAN DÜNDAR S. D. , TÜREYEN O. E. , YILMAZ A. , Yetişkin B., KARACIK B. , TUTAK B. , et al.

19th International Symposium on Toxicity Assessment, 25 - 30 Ağustos 2019

2019

2019

Performance of Butyl Rubber Based Macroporous Sorbents as Alternative Passive Samplers

TÜREYEN O. E. , YILMAZ A. , YAKAN DÜNDAR S. D. , YETİŞKİN B., OKAY O. , OKAY O.

19th International Symposium on Toxicity Assessment, Selanik, Yunanistan, 25 - 30 Ağustos 2019

2018

2018

BİR AÇIK DENİZ GÖZLEM DUBASINA GELEN DALGA YÜKLERİNİN SAYISAL HESABI

Türeyen O. E. , Akyıldız H.

3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.10


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

3. Ulusal Deniz Bilimleri

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

Kutup Bilim Programı Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics

Katılımcı

-Yunanistan

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1