Education Information

Education Information

 • 2005 - 2013 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

 • 1997 - 2002 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Euclid ve yarı-Euclid uzaylarının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip alt manifoldları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Diferensiyel denklemlerin klasik olmayan simetrileri ve uygulamaları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Foreign Languages

 • English