Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2013 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

 • 1997 - 2002 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Euclid ve yarı-Euclid uzaylarının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip alt manifoldları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 2005 Yüksek Lisans

  Diferensiyel denklemlerin klasik olmayan simetrileri ve uygulamaları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Yabancı Diller

 • İngilizce