Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Arkeoloji

  • Prehistorya

  • Prehistorya ve Önasya Arkelojisi

  • Peyzaj Mimarlığı

  • Peyzaj Mimarisi

  • Ekoloji