Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the impacts of non-negotiable and negotiable developer obligations in Turkey

HABITAT INTERNATIONAL, cilt.75, ss.122-130, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Emergence formation and outcomes of flexibility in Turkish planning practice

International Development Planning Review, cilt.38, sa.1, ss.25-53, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Factors influencing location selection of warehouses at the intra urban level Istanbul case

European Planning Studies, cilt.2, sa.22, ss.268-292, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The applicability of inclusionary housing (IH) in Turkey

JOURNAL OF HOUSING AND THE BUILT ENVIRONMENT, cilt.29, sa.3, ss.507-520, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of market led measures for land assembly in Turkey

Habitat International, cilt.40, ss.201-210, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Potential Application of Land Readjustment Method in Urban Renewal: Analysis for Turkey

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE, cilt.137, sa.1, ss.7-19, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Urban restructuring of Istanbul

European Planning Studies, cilt.19, sa.2, ss.331-356, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Potential application of land readjustment method LR in urban renewal An analysis for Turkey

Journal of Urban Planning and Development, cilt.137, sa.1, ss.29-42, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Intrametropolitan Determinants of Foreign Investment Firms in Istanbul

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE, cilt.136, sa.3, ss.234-242, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Institutional capacities in the land development for housing on greenfield sites in Istanbul

HABITAT INTERNATIONAL, cilt.34, sa.2, ss.183-195, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

How suitable is LR for renewal of inner city areas An analysis for Turkey

Cities, cilt.27, sa.5, ss.226-336, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The Intra metropolitan Determinants of Foreign Investment Firms in Istanbul

Journal of Urban Planning and Development-ASCE, cilt.136, sa.3, ss.234-242, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Institutional capacities in the land development for housing on greenfiled sites in Istanbul

Habitat International, cilt.34, sa.2, ss.183-195, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Locational Preferences of FDI Firms in Turkey A Detailed Examination of Regional Determinants

European Planning Studies, cilt.17, sa.8, ss.1243-1246, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Environmental Quality and User Satisfaction in Mass Housing Areas The Case of Istanbul

European Planning Studies, cilt.17, sa.1, ss.161-174, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Flagship regeneration project as a tool for post disaster recovery planning: Zeytinburnu Case

Disasters, cilt.33, sa.2, ss.180-202, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Determination of Location-Specific Factors at the Intra-Metropolitan Level

Journal of Economic and Social Geography TESG, cilt.99, sa.1, ss.99-114, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

An examination for efficient applicability of the land readjustment method at the international context

JOURNAL OF PLANNING LITERATURE, cilt.22, sa.3, ss.229-242, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

DETERMINATION OF LOCATION SPECIFIC FACTORS AT THE INTRA METROPOLITAN LEVEL ISTANBUL CASE

Tijdschrift voor economische en sociale geografie, cilt.99, sa.1, ss.94-114, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

An analysis on the efficient applicability of the land readjustment LR method in Turkey

HABITAT INTERNATIONAL, cilt.31, sa.1, ss.53-64, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Land readjustment an examination of its application in Turkey

CITIES, cilt.22, sa.1, ss.29-42, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The applicability of urban land acquisition methods for the provision of serviced residential land in the Turkish case

INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLANNING REVIEW, cilt.26, sa.2, ss.141-166, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The annulment of land readjustment projects an analysis for Turkey

Town Planning Review, cilt.82, ss.687-708, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The planning system and land provision for social housing in Turkey

Housing Finance International, ss.26-32, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Assesment of Emprical Studies Focused on QoP in İstanbul

İTÜ A/Z, cilt.6, ss.77-93, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Yatırımlaarın Yerseçimini Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği

İTÜ Dergisi, cilt.6, ss.59-72, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gated Communities in Turkey as a Governance Structure: Istanbul Case

AESOP ANNUAL CONGRESS´17:Spaces of Dialof for Places of Dignity, Lizbon, Portekiz, 11 - 14 Temmuz 2017, ss.1960-1975

Changing from Use of Voluntary Method towards Use of Negotiated Developer Obligation in Turkey

The International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR) 11th Annual Conference, Hong Kong, Hong Kong, 22 - 25 Şubat 2017

The History of Aesthetic Control and Management in the Planning System The Case of Turkey

The 17th International Planning History Society Conference, 17 - 21 Temmuz 2016

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Çerçevesinde İlgili Davaların Değerlendirilmesi

39. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015

Using of Market Led Measures for Land Assembly in Urban Renewal Fikirtepe Case

ENHR Lisboa, 2015, Lizbon, Portekiz, 28 Haziran - 01 Temmuz 2015

İstanbul da Deprem Riskinin Azaltılması Gerekçesine Dayalı Kentsel Yenileme Uygulamaları

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2015

) Local case study on institutional and community capacity building MATRA REGIMA Project,

14th International Planning History Society Conference “Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges, 12 - 15 Temmuz 2010

Local Practice on Institutional and Community Capacity Building: Matra REGIMA Project

14th International Planning History Society (IPHS) Conference, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2010

Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm için Toplumsal ve Kurumsal Gelişim Programı

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi: Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Çeşitli Kademede Mekansal Planlama ve Tasarım Çalışmaları

Kentsel Planlamada Anlatım Teknikleri, Koramaz T. Kerem, Editör, Ninova Yayıncılık, İstanbul, ss.143-169, 2019

İstanbul’xxdaki Yabancı Sermayeli Firmaların Mekansal Dağılımının Sıra Büyüklük Kuralı (Rank Size Rule) İle İncelenmesi

Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları, Türk, Şevkiye Şence Dökmeci, Vedia, Editör, Seba, YEM, İstanbul, ss.104-120, 2017

Türkiye’xxde Barınma İçin Kentsel Arsa Politikası Üzerine Yeniden Düşünmek

Yaşamın Her Karesinde Toprak, Yıldız, A., Editör, İstanbul aydın Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2017

Üretici Hizmetlerin Kent Merkezi- Alt Merkez Yer Seçimine Etki Eden Faktörler: İstanbul Örneği

Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları, Türk, Şevkiye Şence Dökmeci, V., Editör, Seba, YEM, İstanbul, ss.84-103, 2017

Türkiye’xxde Yüksek Öğretime Katılımın İl Düzeyindeki Belirleyicileri

Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları, Türk, Şevkiye Şence, Editör, Seba, YEM, İstanbul, ss.247-262, 2017

Yer Seçimi Uygulamaları Üzerine

Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları, Türk, Şevkiye Şence Dökmeci, Vedia, Editör, Seba, YEM, İstanbul, ss.282-2, 2017

Büyük Ölçekli Ulaşım Yatırımlarına Yönelik Hukuksal Süreçlerin İncelenmesi

Türkiye’xxde Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, K. TEMURCİN M. A. DULUPÇU, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, Isparta, ss.315-334, 2017

Yabancı Sermayeli Üretici Hizmet Firmalarının Yer Seçiminin Modellenmesi

Yer Seçimi ve uygulamaları, Türk, Şevkiye Şence Türk, Dökmeci Vedia, Editör, Seba, YEM, İstanbul, ss.6883, 2017

Giriş

Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları, Türk, Şevkiye Şence, Editör, Seba, YEM, İstanbul, ss.1-7, 2017

Neoliberal Politkaların Eğitim ve Sağlık Donatı Alanları Üzerindeki Etkilerinin Yasal Mevzuat ve Yargı Kararları Ekseninde İncelenmesi

Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, K. TEMURCİN M. A. DULUPÇU, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, 2017

İstanbul Metropoliten Alanında Depo Yerseçimini Etkileyen Faktörler

Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları, Türk, Şevkiye Şence, Editör, Seba, YEM, İstanbul, ss.155-167, 2017

Kamulaştırmanın Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkileri

Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, K. TEMURCİN M. A. DULUPÇU, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, Isparta, 2017

İSTANBUL KENTSEL TASARIM REHBERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ, YÖNETİMİ VE DENETİMİ

Sürdürülebilir İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi, Çiğdem POLATOĞLU, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016

Legal and institutional context of urban planning and urban renewal in Turkey: Thinking about Istanbul

Istanbul Dimensions of Urban Re-development, : Gülden Erkut and M. Reza Shirazi, Editör, Endformat GmbH, Berlin, ss.15-30, 2014

Some lessons from Turkish urban regeneration policy and practice

Companion to Urban Regeneration, Michael Leary and John McCarthy, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.383-392, 2013