Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Cevher Hazırlama Mühendisliği