Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

  • Kıyı Bilimleri

  • Oşinografi

  • Fiziksel Oşinografi

  • Okyanus Modelleme ve Tahmin