Education Information

Education Information

  • 1989 - 1992 Doctorate

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1992 Doctorate

    Yüksek molekül ağırlıklı akrilamid polimerlerinin sentezi ve flokülant olarak değerlendirilmesi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

  • English