Education Information

Education Information

 • 1991 - 1997 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Ve Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1989 - 1991 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1984 - 1989 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Aerobik Sistemlerde Proses Stokiyometrisi ve Kinetiğinin Respirometrik Olarak Değerlendirilmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitütüsü, Çevre

 • 1991 Postgraduate

  Seyreltik Atıksuların Havasız Arıtımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre