Araştırma Alanları

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • İşletme

 • Sayısal Yöntemler

 • Teknik Bilimler

 • Endüstri Mühendisliği

 • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

 • Doğrusal Programlama

 • Mühendislik Ekonomisi

 • Finansal Modeller ve Uygulamaları

 • Risk Analizi

 • Karar Kuramı

 • Çok Kriterli Karar Verme

 • Karar Destek Sistemleri