Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Birinci Dünya Savaşı’nda Donanma Mecmuasının Cihat İlânı Özel Sayısı

Türkiyat Mecmuası, cilt.28, sa.2, ss.177-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Basınında Savaş Edebiyatı Tartışmaları (1913-1941)

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.13, sa.28, ss.1023-1040, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkan Harbi’nden Millî Mücadele’ye Mehmet Akif’in Savaş Edebiyatı ve Propagandası İstikametindeki Faaliyetleri

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.200-234, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.103-125, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri