Publications & Works

Articles Published in Other Journals

President İsmet İnönü's First Istanbul Visit And Dolmabahçe Tea Banquet (2-7 MARCH 1939)

Atatürk Yolu Dergisi, no.69, pp.80-104, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Atatürk Dönemi Kültür Politikaları

Yeni Türkiye, no.110, pp.184-198, 2019 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

An İnitiative to Create a Guideline for Sanitation and Care of People's Houses of The Single Party Goverment in Turkey

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.41, pp.223-248, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Abdülhamit II's View of Art and Artist

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.36, pp.5-28, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Atatürk Era Conception of Music Education and Present Reflections

The Journal of Academic Social Science Studies, no.53, pp.297-304, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Atatürk Döneminde Halk Terbiyesi ve Buna Dair Bir Yayın Örneği: Halk Dergisi

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.9, pp.189-207, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sultan II. Abdülhamid’in Sanata Olan İlgisi ve Sanatçıya Verdiği Değer

Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2016, pp.208-216 Creative Commons License

Atatürk’ün Çok Sesli Müzik Çabasına Bir Örnek: Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası

Altıncı Atatürk Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 November 2007, vol.1, pp.787-804 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Atatürk’ün Eğitim Anlayışının Eleştirel Düşünme İle İlişkisi

in: ”Tarih Yolunda Bir Ömür” Prof. Dr. Hale Şıvgın’a Armağan, Günay Nejla, Hayta Necdet, Can Mustafa, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1059-1073, 2020 Creative Commons License

Adana Olayları Sırasında Alınan Asayiş Tedbirleri ve Olayın Meclisteki Yankıları

in: 1909 Adana Olayları / Makaleler, Kemal Çiçek, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.235-250, 2011 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Türk Beşleri

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.875, 2021