Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Doctorate

  Istanbul Technical University, Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji , Turkey

 • 2019 - 2022 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji , Turkey

 • 2014 - 2018 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Mechanıcal Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2022 Postgraduate

  Metal oksit-organik hibrit boşluk taşıyıcılı perovskit güneş pillerinin geliştirilmesi

  Istanbul Technical University, Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji