Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - 2017 Post Doktora

  Université Strasbourg I, Cnrs, Icpees, Fransa

 • 2002 - 2010 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1994 - 1999 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Mısır koçanı ksilanından mikro/nanokompozit eldesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2002 Yüksek Lisans

  Bazı mono ve dinitrillerin mannich reaksiyonlarının incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • İngilizce