Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Maden Yatakları-Jeokimya

  • Enerji Kaynakları

  • Maden Yatakları

  • Endüstriyel Hammaddeler

  • Maden Arama Jeolojisi

  • Metalik Maden Yatakları