Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler

 • Optik Özellikler

 • Kaplama Teknolojileri

 • Malzeme Karakterizasyonu

 • Temel Bilimler

 • Fizik

 • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

 • Malzeme Bilimi

 • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

 • Bulk malzemenin elektronik yapısı

 • Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri