Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 1994 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü