Education Information

Education Information

 • 1999 - 2007 Doctorate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Jeodinamik (Dr), Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  İzmit Körfezi ve çevresinin morfotektoniği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Jeodinamik (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Sayısal jeoloji haritaları ve ilgili veri tabanının oluşturulmasına bir örnek. Batı Karadeniz Bölgesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English