Announcements & Documents

Erasmus Ders İntibak Formu
Other
6/1/2022

Erasmus hareketliliğine katılma hakkı kazanan öğrencilerin "Learning Agreement (LA)" düzenleme aşamasında derslerin eşleştirilmesi sırasında doldurması gereken form.

IMB_ErasmusDersIntibakKomisyonu2022....pdf Creative Commons License