Education Information

Education Information

 • 1996 - 2005 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Metabolic and mathematical modelling of phosphate and glycogen accumulating organisms behaviour in enhanced biological phosphate removal systems

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1996 Postgraduate

  Ardışık Kesikli Reaktörlerde Biyolojik Aşırı Fosfor Giderimi Üzerine Oksitlenmiş Azotun Etkisi Sustainable Development

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English