Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

  • Oşinografi

  • Kimyasal Oşinografi

  • Deniz Kirliliği