Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği