Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Istanbul Technical University, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Jeodinamik (Dr), Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Istanbul University, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1983 - 1987 Associate Degree

  Istanbul Technical University, Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Elektrik, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  EDREMİT KÖRFEZİ VE KUZEYİNİN JEODİNAMİK EVRİMİ

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Jeodinamik (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Güney Trakya Sahillerinin denizel Pleyistosen çökellerinin stratigrafik ve sedimanter özellikleri

  İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Bilimleri İşletmeciliği Bölümü

Foreign Languages

 • English