Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Research trends analysis using text mining in construction management: 2000–2020

ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT, vol.1, no.1, pp.1, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Green building assessment tool (GBAT) for integrated BIM-based design decisions

AUTOMATION IN CONSTRUCTION, vol.70, pp.26-37, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A multi-agent systems-based contractor pre-qualification model

ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT, vol.23, no.6, pp.709-726, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A comparative input-output analysis of the construction sector in Turkey and EU countries

Engineering, Construction and Architectural Management, vol.18, no.3, pp.248-265, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

A building material evaluation and selection model for the Turkish construction sector

Engineering, Construction and Architectural Management, vol.15, no.2, pp.149-163, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Information system analysis for a large construction firm: A case study in turkey

Architectural Science Review, vol.45, no.4, pp.299-306, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

BIM Based Time Management Among Construction Contractors in Turkey

Periodica Polytechnica Architecture, vol.52, no.2, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exploring Knowledge Workers in the Turkish Construction Sector

Periodica Polytechnica Architecture, vol.51, no.2, pp.149-164, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi: BIM’in Rolü

Arredemento Mimarlık, no.343, pp.60-65, 2020 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

A Literature Review of Automated Code Compliance Checking Concept

Tasarım Kuram, vol.16, no.29, pp.79-97, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Probleminde Tekrarsız Kromozom Destekli Paralel Genetik Algoritma Uygulaması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.62, pp.519-529, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnşaat Projeleri Eğitimi

Arkitera, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Meta Analysis of Building Information Modeling Literature in Construction

International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), vol.3, no.4, pp.373-379, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

High Performance Window Selection Model- HiPerWin

AIZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol.9, no.1, pp.165-180, 2012 (International Refereed University Journal)

High Performance Window Selection Model

A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol.9, pp.165-174, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapı Malzemesi elde etme konusunda karşılaşılan sorunlar ve Türkiye için bir model önerisi

Mimarlıkta Malzeme Dergisi, no.19, pp.56-62, 2011 (Other Refereed National Journals)

A Building Cost Estimation Model Based on Functional Elements

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol.4, pp.73-87, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Building Cost Estimation Model Based on Cost Significant Work Packages

Engineering,ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT, vol.12, pp.251-263, 2005 (Journal Indexed in ESCI)

Bina Maliyeti Bilgi Sistemi ve Maliyet Bilgi Bankası

TİMSE, no.166, pp.15-20, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Toplam İnşaat Maliyeti İçerisinde Yapı Kimyasal Malzeme Maliyeti

YAPI Dergisi, pp.8-10, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Construction Schedule Management and BIM: A Bibliometric Literature Review

6th International Project and Construction Management Conference (e-IPCMC 2020), İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020, vol.1, pp.111-120

Domain knowledge representation languages and methods for building regulations

1st Eurasian BIM Forum, EBF 2019, İstanbul, Turkey, 31 May 2019, pp.101-121 identifier

Electronic Procurement Systems and Building Information Modeling Integration in Construction Sector: A Case Study

5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018), Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 November 2018, vol.1, pp.290-297

BELEDİYELERE YÖNELİK BIM TABANLI BİNA YÖNETMELİK UYGUNLUK KONTROLÜ

İstanbul 1. Konut Kurultayı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, vol.1, no.1, pp.242-285

Overview of Currency Risks in Construction Projects

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.1, pp.571

A Conceptual Perspevtive via Meta-Heuristic Optimization Algorithm for Resource Levelling in Project Networks

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 02 April 2018, vol.2, pp.648-657

E İhale Süreçlerinin Yapay Zeka ve benzetim Yöntemleri ile Optimizasyonu

PYYK 2016, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.667-679

Hakediş Düzenleme Sürecinde Yapı Enformasyonu Modellemesi BIM Kullanımı Üzerine Bir Araşturma

PYYK 2016, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.924-931

IFC Based Sustainable Construction BIM and Green Building Integration

CIB W78 2015 – International CIB W78 Congress, Eindhoven, Netherlands, 27 - 29 October 2015, pp.312-319

A Multi Agent Systems Based Contractor Pre qualification Model

CIB W78 2015 – International CIB W78 Congress, Eindhoven, Netherlands, 27 - 29 October 2015, pp.411-420

Mimari Konstrüktif Parametrik Tasarım Araçları Rhinocerus Grasshopper The Zoo Plugins

TMMOB 2. Ulusal Yapı Kongresi, Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri, Ankara, Turkey, 3 - 05 June 2015, pp.75-92

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Kümelendirilmesi

PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.531-548

Proje Ağlarında Kaynak Dengeleme Problemine Yönelik Meta Sezgisel Optimizasyon Algoritmalarına Bakış

PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.480-484

Proje Nakit Akışları Üzerindeki Kur Riskinin Analizi

PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.485-493

İnşaat Sektörü için Web 2 0 Çözümleri

PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.1091-1103

The Level of Weightiness and Effectiveness of the Contractor Selection Criteria from the Perspective of the Turkish

ACE 2014 – Proceedings of the 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21 - 25 October 2014

A meta classification and analysis of contractor selection and prequalification

Creative Construction Conference (CC), Prague, Czech Republic, 21 - 24 June 2014, vol.85, pp.302-310 identifier identifier

Currency Risk Analysis on Construction Cashflows

SRA-E 2014 – Proceedings of the 23th Annual Meeting of Society for Risk Analysis–Europe 2014, İstanbul, Turkey, 16 - 18 June 2014, pp.69

Risk Assessment in the Recent Studies of Contractor Prequalification and Selection

SRA-E 2014 – Proceedings of the 23th Annual Meeting of Society for Risk Analysis–Europe 2014, İstanbul, Turkey, 16 - 18 June 2014, pp.47-48

Contractor Prequalification and Selection in Turkish Construction Sector

ICESA 2014 – Proceedings of the International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2014, pp.76-84

Developing Property Set s in the IFC Standard For Sustainable Construction

CC2013 – Proceedings of the Creative Construction Conference 2013, Budapest, Hungary, 6 - 09 July 2013, pp.359-367

BIM and Sustainability Concepts in Construction Projects A Case Study

Sustainable Procurement in Urban Regeneration and Renovation Conference, Oulu, Finland, 21 - 25 May 2013

BIM and Sustainability Concepts in Construction Projects

SB13 Oulu - Proceedings of the Sustainable Procurement in Urban Regeneration and Renovation Northern Europe and North-West Russia Conference, Oulu, Finland, 22 - 24 May 2013, pp.95-103

BIM ve Yapım Projelerinde Sürdürülebilirlik Örnek Olay İncelemesi

PYYK 2012, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 September 2012, vol.1, pp.667-679 Sustainable Development

Proje Yönetiminde Karmaşıklık Yaklaşımı Yeniden Bakış

PYYK 2012, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 September 2012

Çoklu Ajan Sistemleri ve Petri Ağları ile Teklif Değerlendirme ve Yüklenici Seçimi

PYYK 2012, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 September 2012

Yapım Sektöründe Proje Yönetim Firmalarının İş Alma Süreçlerinde Yaşadıkları Güçlükler

PYYK 2012, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 September 2012

Distinguishing object category properties and property ranges in the IFC standard for visual pattern recognition

9th European Conference on Product and Process Modelling, Reykjavik, Iceland, 25 - 27 July 2012, pp.557-564 identifier identifier

İnşaat Sektöründe Bina Enformasyonu Modellemesi Kavramına Genel Bir Bakış

PYYK 2010, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2010, pp.962-976

Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştırma

PYYK 2010, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2010, pp.852-861

Measuring the Effectiveness of IT Utilization in Construction A Different Point of View

ARCOM, Proceedings of the Association of Researchers in Construction Management (ARCOM) 26th Annual Conference, Leeds, United Kingdom, 6 - 08 September 2010, vol.1, pp.643-652

Examining Economic Impact and Import Dependency of the Turkish Construction Sector An Input Output Analysis 1998 and 2002

COBRA 2010, Proceedings of the The Construction, Building and Real Estate Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors Conference, Paris, France, 2 - 03 September 2010

Energy and cost efficient residential window selection

ICBEST 2010, International Conference on Building Envelope Systems and Technologies, Vancouver, Canada, 27 - 30 June 2010, pp.75-76

ICBEST 2010 Proceedings of the International Conference on Building Envelope Systems and Technologies

MC4T - Proceedings of the Managing Construction for Tomorrow International Conference, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.765-771

Construction and Development Analyzing the Construction Sector in Turkey and EU Countries

MC4T Managing Construction for Tomorrow International Conference, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2009

A Conceptual Model for Analyzing Life-Cycle Cost of Residential Windows in Turkey

World Sustainable Building, Melbourne, Australia, 21 - 25 September 2008, pp.2254-2261

An Input Output Analysis and Import Dependency of the Turkish Construction Sector

8th International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Environment, PRAG, Czech Republic, 26 - 27 June 2008, pp.15-25

Residential Window Selection Model for Different Climates of Turkey

CIB 2007 World Building Congress – Construction for Development, Cape Town, South Africa, 14 - 18 May 2007, pp.950-963

Performance Based Window Selection Model for Residential Buildings

23rd International Conference on Passive and Low Energy Architecture, Geneva, Switzerland, 6 - 08 September 2006, pp.237-243

A Building Material Information System: BMIS – In the Context of CONNET-Turkey Project

Proceedings of the ECPPM 2004 - European Conference on Product and Process Modelling in the AEC Industry e-Work and eBusiness in AE, 8 - 10 September 2004

Connet Turkey Gateway to Construction in Europe

ECPPM 2004 Fifth European Conference on Product and Process Modelling in the Industry, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.245-248

CONNET Turkey – A Gateway to Construction in Europe

ECPPM 2004 - European Conference on Product and Process Modelling in the AEC Industry e-Work and eBusiness in AEC, 8 - 10 September 2004

Yapı Malzemesi Enformasyonu Elde Etme Konusunda Karşılaşılan Sorunlar ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi-YMES

1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 9 - 13 October 2002, pp.492-505

Computer Aided Theoretical Courses in Architectural Education: Building Material Information System”,

ICECE, International Conference on Engineering and Computer Education, 01 August 2000 - 04 August 2001

Building Materials Information System as an Architectural Education Tool

ITHET 2000 - International Conference on International Technology Based Higher Education and Training, İstanbul, Turkey, 3 - 05 July 2000, pp.75-80

26. Taş, E., Yaman, H., Tanaçan, L., “Building Materials Information System as an Architectural Education Tool

International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, ITHET 2000, 3 - 05 July 2000

The Content of an Ideal Web Site for Building Information on the World Wide Web: A Turkish Perspective

International Conference on Construction Information Technology, 1 June - 04 July 2000

The Content of an Ideal Web Site for Building Materials Information in the World Wide Web A Turkish Perspective

CIT 2000, Proceedings of Construction Information Technology 2000 & The CIB–W78, IABSE, EG–SEA–AI International Conference on Construction Information Technology, REJKJAVİC, Iceland, 28 - 30 June 2000, pp.1069-1079

BMBS Araştırma Projesi

Yapım Yönetimi ve Kompüter Tabanlı Enformasyon Sistemleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 29 January 1997

Bina Maliyeti Bilgi Sistemi ve Maliyet Bilgi Bankası

Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yapım Yönetimi ve Kompüter Tabanlı Enformasyon Sistemleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 29 January 1997, vol.1, pp.1-5

Teklif Fiyatını Etkileyen Faktörler

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler I. Teknik Kongresi, GAZİ MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 27 October 1993, vol.1, pp.529-537

Tasarım Evresinde Kullanılacak Kompüter Destekli Bir Maliyet Tahmin Aracı

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 9 - 10 June 1993, pp.169-176

Maliyet Bilgi Sistemi Oluşturulmasında ve Bina Maliyeti Tahmin ve Hesaplamalarında Bilgisayar Kullanımı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlıkta Bilgisayar Semineri, İstanbul, Turkey, 11 - 13 February 1993, pp.19-22

Cost Information System for Building Projects State of the Art in Turkey

European Symposium on Management, Quality and Economics in Building, Lizbon, Portugal, 30 September - 04 October 1991, pp.1272-1279

COST INFORMATION-SYSTEM FOR BUILDING-PROJECTS - STATE-OF-THE-ART IN TURKEY

EUROPEAN SYMP ON MANAGEMENT, QUALITY AND ECONOMICS IN HOUSING AND OTHER BUILDING SECTORS, Lisbon, Portugal, 30 September - 04 October 1991, pp.1272-1279 identifier

Yöneticilik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı AROUSAL

I. Ulusal – Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım, Çizim ve İnşaat Mühendisliği’nde Bilgisayar Kullanımı Seminerİ, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 1988, pp.20-23

Books & Book Chapters

Domain Knowledge Representation Languages and Methods for Building Regulations

in: Advances in Building Information Modeling - Communications in Computer Science and Information Science Series Book, Salih Ofluoglu,Ozan Onder Ozener,Umit Isikdag, Editor, Springer, London/Berlin , Basel, pp.101-121, 2020