Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Comparative assessment of modeling and experimental data of ammonia removal from pre-digested chicken manure

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.55, no.11, pp.1333-1338, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Acute and chronic responses of denitrifying culture to diclofenac

BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.176, pp.112-120, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Bioenergy production from diluted poultry manure and microbial consortium inside Anaerobic Sludge Bed Reactor at sub-mesophilic conditions

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, vol.49, no.10, pp.775-785, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

High rate anaerobic treatment of domestic wastewater at ambient operating temperatures A review on benefits and drawbacks

Journal of Environmental Science and Health A, vol.45, no.10, pp.1169-1184, 2010 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development

Identification of Archaeal population in the granular sludge of an UASB reactor treating sewage at low temperatures

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.43, no.13, pp.1504-1510, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Behavior of the anaerobic CSTR in the presence of scum during primary sludge digestion and the role of pH

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.41, no.6, pp.1117-1127, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Behavior of an up-flow anaerobic sludge bed (UASB) reactor at extreme salinity

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.51, no.11, pp.115-120, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Anaerobic treatment of low strength wastewaters in temperate regions

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.13, no.10, pp.923-928, 2004 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Anaerobic digestion of municipal sludges with high silt content using granular seed

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.38, no.10, pp.2369-2379, 2003 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Organic material solubilization of domestic primary sludge in anaerobic digestion at controlled pH

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.48, no.4, pp.195-198, 2003 (Journal Indexed in SSCI)

Struvite precipitation from anaerobically treated municipal and landfill wastewaters

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.46, no.9, pp.271-278, 2002 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development

The role of pH in mesophilic anaerobic sludge solubilization

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.37, no.10, pp.1871-1878, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Application of various BOD test methods in landfill leachates

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.36, no.4, pp.545-564, 2001 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Comparison of BOD results obtained by dilution and manometric methods in sanitary landfill leachates

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING, vol.2, no.6, pp.628-633, 2000 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Havasız Çürütülmeleri Sırasında pH Kontrolünün Önemi

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.75-81, 2011 (National Refreed University Journal)

Ilıman Bölgelerde Düşük Kirlilik Yüküne Sahip Atıksuların Havasız Arıtımı

İTÜ Dergisi/d, vol.5, pp.142-150, 2006 (National Refreed University Journal)

Düzenli Depolama Sızıntı Sularında Seyrelme ve Manometrik Yöntemlerle Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Analizleri

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, vol.12, no.2, pp.7-15, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lignoselülozik Hammadde Kullanılan Kağıt Sanayi Atıksularından Biyogaz Üretiminin Araştırılması ve Kırsal Kalkınmadaki Rolünün Değerlendirilmesi

1. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.35-41

Yüksek Amonyak İçerikli Çürütülmüş Tavuk Atıklarının İlave Arıtımı ve Uygun Bertaraf Alternatiflerinin Araştırılması

1. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.42-49

Experimental assessment and modelling of ammonia removal from chicken manure digestate

10th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, Rhodes, Greece, 19 - 21 June 2019

Effect of inoculum acclimation on energy recovery from anaerobic reactors digesting chicken manure

Sixth European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES2018), 25 - 27 June 2018, pp.278-284

Microbial dynamics in laying hen waste and its anaerobic treatability at mesophilic temperature

5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Atina, Greece, 21 - 24 June 2017, pp.1

Reduction and Biogas Recovery during Anaerobic Digestion of the X-Ray Contrast Agent Iopamidol

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.1

SEYRELTİK TAVUK ATIKLARININ HAVASIZ ARITIMINDA BİYOGAZ POTANSİYELİ

2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 27 - 30 September 2016, pp.207-216

Evsel Atıksu Arıtma Çamuru ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı: Biyometan Potansiyeli ve Fizibilitesi

Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanim Alanları Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 8 - 09 June 2010, pp.83-92

Organik Katı Atıkların Havasız Arıtımı Yoluyla Biyometan Enerjisi Geri Kazanımı

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'08 Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 2 - 06 November 2008, pp.135-143

Mısır İşleme Endüstrisi Atıksularında Kimyasal Fosfor Gideriminde İşletme Optimizasyonu

İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2008, pp.187-194

Sludge conditioning, dewatering and composting experiences on a Wet Corn Milling Industry

Proceedings of the IWA Specialized Conference-Sustainable Sludge Management: State of the Art, Challenges and Perspectives, Moskova, Russia, 29 - 31 May 2006

Problems Relating to High Silt and Ammonia in Tuzla (Istanbul) Central Wastewater Treatment Plant

2nd World Engineering Congress, Biochemical and Environmental Engineering, Sarawak, Malaysia, 22 - 27 July 2002, pp.100-105 Sustainable Development

Advanced Biological and Physicochemical Treatment Experiences on Municipal Landfill Leachates

Turkish-German Symposium on Recent Advances in Wastewater Treatment, İzmir, Turkey, 10 - 12 October 2001

Katı atık sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte havasız arıtımı

1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2000 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Çamurların İşlenmesi, Arıtılması ve Uzaklaştırılması

in: Atıksu Mühendisliği, İzzet Öztürk, Editor, İski, İstanbul, pp.341-416, 2017

Evsel Atıksuların Havasız Arıtımı

in: Anaerobik Arıtma ve Uygulamaları, İzzet Öztürk, Editor, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.304-334, 2007

Çamur Çürütme ve Katıların İşlenmesi.

in: Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı, Dinçer Topacık, Editor, İski, İstanbul, pp.344-441, 2000