Education Information

Education Information

 • 2012 - 2013 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Mechanical Engineering, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Kuzey Anadolu fayının Orta Anadolu bölümündeki güncel tektonik aktivitenin jeodezik yöntemler ve elastik yarı uzay modelleme ile belirlenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

 • 2003 Postgraduate

  Kuzey Anadolu fayının Orta Anadolu bölümünün kinematiğinin 2001 ve 2002 GPS ölçmeleri ile belirlenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English