Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2013 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2003 - 2010 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Kuzey Anadolu fayının Orta Anadolu bölümündeki güncel tektonik aktivitenin jeodezik yöntemler ve elastik yarı uzay modelleme ile belirlenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

 • 2003 Yüksek Lisans

  Kuzey Anadolu fayının Orta Anadolu bölümünün kinematiğinin 2001 ve 2002 GPS ölçmeleri ile belirlenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • İngilizce