Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2006 - Continues Professor

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü