Kargı Ofiyolitik Melanjı içerisindeki Fay Zonlarında Gözlenen Damar Tipi CuZn Cevherleşmelerinin Jeolojisi ve Oluşumu


KAYA M., YALÇIN C., KUMRAL M.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislk Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.781-794, 2018 (Peer-Reviewed Journal)