PMMA/ Mikroküre/ Montmorillonite nanokompozit ve PMMA/ Mikroküre/ Halloysite Nanokompozitin Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Tekniği ile Üretilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Baydoğan N., Arslan C., Bel T.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.2018, no.2018, pp.1-22, 2018 (SCI-Expanded)