Geç Pleyistosen Holosen Hazar Gölü nün Doğu Anadolu Türkiye İklim Değişiklikleri Yüksek Çözünürlü Sismik ve Karot Çalışmaları


Arslan T., ERİŞ K. K. , ÇAĞATAY M. N. , AKÇER ÖN S., BİLTEKİN D., SANCAR Ü. S. , ...More

2 Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey